På Bollnäs Repro AB arbetar vi med Macintosh-datorer i de flesta standardprogram, men kan
även hantera filer gjorda i PC-miljö. För att allt till slut ska bli som du tänkt dej är det några
saker som är viktiga att tänka på, vi ger gärna råd under arbetets gång.

Scanning, vi scannar från dia och mjuka påsiktsoriginal och spar bilderna i önskat filformat.
Max originalformat är 450x640 mm.

Rippning, vi tar emot dokument för rippning till film för offset och screentryck.
Tänk på att vi måste veta om det skall vara negativ eller positiv, rastertäthet och i vissa fall
vilken sida emulsionen (skiktet) skall vara på.

Typsnitt,
är den vanligaste orsaken till fel. Oftast beror det på att de använda typsnitten inte är
medskickade, kontrollera att alla typsnitt som används i dokumentet är medskickade till oss,
även typsnitt som används i eps-bilder, det bästa är att göra om text i illustrationer till banor
eller grafik, eller spara sid-eps med typsnitt om ditt layoutprogram har den funktionen.

Bilder,
skall vara sparade i läge CMYK, i filformat EPS eller TIFF, stora bilder kan med fördel
komprimeras till EPS-JPEG format, upplösningen bör vara 300 dpi för att bra slutresultat ska
erhållas.

Färgerna i dokumentet skall vara C cyan
M magenta Y gul och K svart. RGB och PMS färger i
programmens färgpalletter bör göras om till process eller CMYK-färger, för att undvika en
felaktig översättning i rippningsprocessen.

Utfall, färgplattor och bilder som skall gå ända ut till papperskanten (utfallande) skall dras 3 mm
utanför dokumentformatet för att undvika att det blir en vit papperskant kvar när trycksaken renskärs.

Datamedia. Vi levererar och tar emot datafiler på diskett, CD-rom, Syquest 44, 88, 200, Zip 100,
eller om dina filer inte väger mer än 2Mb, som bifogad fil via e-post.

Tillbaka